Select Page

Fondacija BRIDGE spaja studente sa mentorima, kako bi postali konkurentni na tržištu

Fondacija BRIDGE spaja studente sa mentorima, kako bi postali konkurentni na tržištu

Analizirajući problem nezaposlenosti mladih ljudi, a uzimajući u obzir činjenicu da se danas, u 21. vijeku, mnogo govori o ovom problemu i da se neuspješno ide ka rješavanju istog, Damir Maljević, Aldijana Hodžić, Teodora Jašović, i ja smo odlučili da riješimo ovaj problem ugledajući se na globalno tržište i ekonomski organizovanije države.

Naime kao studenti prve godine, i kao mlade osobe koje žele da se aktivno uključe u rješavanje problema koji direktno pogađaju mlade ljude u našoj državi, prijavili smo se za Generation Unlimited Youth Challenge takmičenje, kako bi našu ideju mogli na najefikasniji način realizovati.

Istražujući trenutno stanje u Crnoj Gori, došli smo do zaključka da većina ljudi, ili grupa ljudi koji žele da riješe problem nezaposlenosti mladih ljudi, pristupaju istom kao cjelini, odmah tražeći poslove mladim ljudima, pritom očekivajući da će poslodavci imati vremena i mogućnosti da tu osobu kvalifikuju za dalji rad. Ova činjenica nam je bila uvertira za naše dalje istraživanje, koje nam je ukazalo da nije problem manjak radnih mjesta, nije problem ni broj akademski obrazovanih građana, čak ni (ne)informisanost ili (ne)zainteresovanost danas nije konkretan problem, problem je sposobnost jedne mlade osobe (studenta koji nakon studija mora da ima određene kvalifikacije koje tržište traži).

Šansu da ovako shvaćen problem riješimo kroz direktno djelovanje dobili smo na ovom takmičenju. Nakon trodnevnog rada, definisali smo način na koji ćemo rješavati jedan segment problema, koji će dalje utucati na poboljšanje cjelokupne situacije. Taj segment jeste nedostatak sposobnosti i kompetencija za tržište. Ugledajući se na razvijenije države, shvatili smo da je mentorstvo nešto što je provjereno jedan od najboljih načina pri sticanju novih vještina. Takođe shvatili smo da se ne moramo ugledati samo na druge države, već da je dovoljno da pogledamo kako funkcionišu organizacije koje se bave rješavanjem problema koji utiču na mlade ljude i u našoj državi. U prilog ovoj trvrdnji ide i takmičenje Generation Unlimited, ali i UPSHIFT radionice gdje nakon tri dana rada sa svojim mentorom mlada osoba nauči mnogo toga korisnog.

Tokom tri dana provedena na takmičenju, uz veliku pomoć naše mentorke Bojane Minić, a kroz aktivnu diskusiju i niz zanimljivih metoda, uvjerili smo se koliko je važno imati pomoć mentora kako bi se postigao najbolji rezultat.

Putem fondacije BRIDGE, mosta koji povezuje dvije strane, studenta i mentora, kreiramo, za početak, platformu pod nazivom MYMENTOR, koja će direktno povezivati studente sa mentorima koji su profesionalci u određenoj oblasti. Imajući u vidu je naš projekat prije svega društveno odgovoran, isti će biti podržan od strane kompanija koje će predstavljati svoje mentore i tako pomagati studentima da budu kvalifikovani za određeni posao.

Platforma MYMENTOR predstavlja savremenu web stranicu, koja će povezivati studente i mentore, a njihovo umrežavanje će biti omogućeno uz pomoć info tima koji čine osinivači fondacije BRIDGE. Platforma će obuhvatati i niz drugih sadržaja (biografije mentora, spisak kompanija koje su podržale projekat, informacije o projektu,…) koji će pomoći studentu da se zainteresuje za ovakav nov način učenja.

Fondacija će takođe imati detaljno razrađena pravila kojima će se voditi, kako studenti, tako i mentori. Važno je napomenuti da je ovaj projekat namijenjen studentima osnovnih studija. Takođe, kako bi bili u toku sa radom mentora i studenata, na mjesečnom nivou ćemo dobijati izvjestaje o radu i napretku.

Međutim, kako bi se glas studenata i mentora mogao čuti i u offline svijetu, biće organizovane dvije konferencije u jednoj godini, pa se nadamo da će postati i tradicija koja će se svake godine ponavljati. Naime radi se o konferenciji STUDENTS MEET UP gdje su govornici studenti a u publici, kao slušaoci, naći će se mentori, dok je druga konferencija MENTORS MEET UP, u kojoj su govornici mentori, dok su aktivni slušaoci studenti. Smatramo da će ove dvije konferencije biti kruna našeg rada i da će se nakon svake od njih odazvati sve veći broj kako studenata tako i kompanija, ali i individualnih mentora.

Važno je reći da naš projekat nema za cilj da studentu pronađe posao, već da ga, što je po nama najbitnije, spremi i osposobi za tržište rada.

Autorka: Anja Pejović, učesnica Generation Unlimited Youth Challenge globalnog takmičenja

About The Author