Select Page

Pridružite se Startap danu – Od ideje do realizacije!

Pridružite se Startap danu – Od ideje do realizacije!

Nova školska godina je tek počela, ali mi smo za vas pripremili radionicu koju ne smijete propustiti!

Jedan od ciljeva Laboratorije Inovacija za mlade „Kreaktivator“ je da doprinese kreiranju okruženja koje će osnažiti i motivisati mlade ljude da koriste postojeće i stvaraju nove prilike kako za lični, tako i za rast i razvoj društva. Shodno tome smatramo da su preduzetničke vještine nešto što treba gajiti i usavršavati kod mladih ljudi.

„Startap dan – Od ideje do realizacije“ održaće se 28. septembra u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici.

Biga006

Ova radionica biće posvećena preduzetničkim izazovima koji su aktuelni u 21. vijeku, kao i izazovima sa kojima će se mladi suočavati u narednom periodu. Posebna pažnja će biti posvećena praktičnom pristupu kada je tržišna orijentacija u pitanju, sa naglaskom na kreativne i inovativne pristupe u razradi preduzetničkih poduhvata.

Učesnici će biti upoznati sa koracima koje je neophodno napraviti prilikom razrade preduzetničke ideje i njene realizacije, a posebna pažnja će biti posvećena osnivanju i razradi startap kompanija.

Radionica za cilj ima da učesnike pripremi za razrađivanje preduzetničke ideje, uzimajući u obzir karakteristike savremene tržišne utakmice. Polaznici će se bolje upoznati sa načinima savremenog preduzetničkog poslovanja, konceptom startap kompanija i njihovim značajem u savremenom poslovnom svijetu. Takođe će naučiti koji su osnovni alati i instrumenti neophodni za pripremu i pokretanje preduzetnički orijentisanih kompanija.

Radionica će biti interaktivnog karaktera, sa fokusom na praktični pristup.

Za radionicu mogu da se prijave svi mladi i adolescenti, koji imaju između 13 i 19 godina, a žele da steknu nova znanja i vještine.

Prijave su otvorene i traju do 22. septembra. Odabrani učesnici biće kontaktirani, a radionica će se održati u petak, 28. septembra 2018. godine u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici.

Za sva pitanja možete nam se obratiti.

About The Author