Select Page

Sofijino UPSHIFT iskustvo

Sofijino UPSHIFT iskustvo

U subotu, 21. decembra, održana je prva radionica našeg tima Prva pomoć, koji čine Filip Grdinić, Ksenija Radovanović i Sofija Knežević. Mi smo jedan od 5 timova kojim je dodijeljen grant od 2000€ za realizaciju ideje, a problem koji smo mi prepoznali je da mladi nisu dovoljno upoznati sa temom pružanja prve pomoći. Plan rješenja ovog problema bio je da se učenicima srednjih škola približi ova tema kroz radionice koje podrazumijevaju višesatnu stručnu obuku.

Mi smo se prijavili na UPSHIFT kako bismo riješili problem koji smo prepoznali kod mladih, a to je da su mladi nedovoljno upoznati sa temom pružanja prve pomoći. Zajedno sa našom mentorkom, Nikolinom Šćepanović, osmislili smo rješenje za taj problem. Kroz tri dana smo naporno radili, kako bi na kraju naš rad bio i nagrađen. Osim rada, bilo je i zabave. Upoznala sam mnogo novih ljudi, stekla dosta novih prijatelja.

Nakon završene radionice, odmah smo krenuli u dalje realizovanje projekta. Održana je radionica za finansijsku pismenost, gdje nam je dodijeljena nova mentorka, Marija Bakić. Zajedno sa njom smo ostvarili naš plan.

Prva radionica je trajala dva sata, i održana je u Srednjoj stručnoj školi „Sergije Stanić“. Obuku su održali volonteri i predavači Crvenog krsta Crne Gore.

Na početku radionice, zajedno sa učenicima smo uradili test kojim je provjereno znanje o prvoj pomoći. Pitanja su zajedno sa predavačima i učenicima prokomentarisana i data su obrazloženja zašto neki odgovor nije prikladan. Nakon tog dijela obuke, učesnicima su bili dati papiri sa primjerima, na kojima su bile grupisane po četiri povrede. Naš zadatak je bio da date povrede rangiramo, prema tome koju od njih bi prvu tretirali. Sledeća aktivnost je obuhvatila praktični rad na lutkama, gdje su učenici bili u mogućnosti da nauče osnovne postupke u pružanju pomoći povrijeđenima.

Put do organizovanja ove obuke nije bio nimalo jednostavan. Imali smo dosta uspona i padova. Morali smo da se opredijelimo za jednu školu u kojoj ćemo održati prvu obuku, da dobijemo saglasnost uprave škole da koristimo njen prostor, da obezbijedimo predavače, siguran broj učenika i slično.

Nikad ne znamo kad ćemo se naći u situaciji gdje ćemo moći da iskoristimo stečeno znanje.

Bez obzira na poteškoće pri organizovanju obuke, zadovoljni smo odzivom učenika i kvalitetom radionice. Ovaj uspjeh nas je motivisao da nastavimo sa ovakvim obukama i u drugim školama, da bi što veći broj učenika naučio kako da pruži prvu pomoć.

About The Author