Select Page

UPSHIFT na snijegu? :)

UPSHIFT na snijegu? :)

Iza nas je joÅ” jedan #UPSHIFTme vikend! šŸ™‚

OsmaĀ #UPSHIFTme radionica održana je između 02-04. marta, uĀ hotelu Four Poinst by Sheraton, u KolaÅ”inu.Ā 10 odabranih timovaĀ imalo je priliku da, uz pomoć mentorki i mentora, radi na analizi problema prepoznatog u lokalnoj zajednici. Kao rezultat napornog rada i ovog puta imamo 5 inovativnih i kreativnih rjeÅ”enja, čija implementacija ima za cilj da donese promjene u lokalnim zajednicama.

Radionica je počela u petak, 02. marta, u 15:00Ā Äasova. Nakon otvaranja i upoznavanja timova sa mentorkama i mentorima, prvi korak bilo je drvo problema i pet pitanja zaÅ”to. Ovom metodologijom, problem se dublje analizira preko posljedica i uzroka, čime se postiže njegovo bolje razumijevanje. Svaki od timova imao je domaći zadatak da kreira mapu stejkholdera i sa par najvažnijih sprovede intervjue kako bi iz prve ruke sakupili viÅ”e informacija o problemu. Mapa stejkholdera prikazuje sve ljude, organizacije i institucije koje su na neki način povezane sa problemom (direktno ili indirektno), a potom se kreira ličnost koja reprezentuje ciljnu grupu za svaki konkretan problem.

Modul koji nosi naziv dizajn ima za cilj kreiranje pitanja koje je jedinstveno za svaku ideju, a koje odražava srž prijavljenog problema. Timovi su, uz pomoć mentora, marljivo radili na prepoznavanju konkretnog pitanja kako bi dobili polaznu osnovu za iduće korake.Ā Dizajn izazovom je zaokružen prvi dan radionice.

Pored napornog rada, ostavili smo prostora i za igru ā€œtajni prijateljā€, koja je već postala neizostavan dio svake #UPSHIFTme priče. ā€œTajni prijateljā€ je igra u kojojĀ svi učesnici radionice izvlače listice na kojima je ispisano ime nekog od učesnika, kome u naredna tri dana postaju tajni prijatelj i imaju zadatak da mu s vremena na vrijeme pripremaju i Å”alju zanimljive poklone, poruke i slično. I učesnici i mentori su raspoloženo prihvatili ovu igru, razmjenjujućiĀ simpatične i Å”aljive poruke i slatkiÅ”e. Bilo je i nekih odličnih troll varijanti, koje će se prepričavati u nedogled.

Subota je bila najintenzivniji dan osmeĀ #UPSHIFTme radionice. Vrijedno se radilo na prototipima rjeÅ”enja, Å”to je bilo traženi autput za drugi dan radionice. I zaista, ni ovog puta učesnici nisu razočarali, sklanjajući umor sa pozornice kako bi ustupio mjesto radu i pozitivnoj energiji. Zaključak je da mladim ljudima i adolescentima motivacije ne fali, samo ako im pružite neku polaznu osnovu.Ā Na kraju dana, na njima je da mijenjaju, ako ne svijet, onda svoje lokalne zajednice. Svako od rjeÅ”enja, iako obuhvata jedan mali segment u odnosu na sve probleme sa kojima se gradovi u naÅ”oj državi suočavaju, nosi veliku promjenu koja može, i treba, da skrene pažnju i da pokrene lavinu novih.

Kroz brainstorming proces stvaraliĀ smo ideje, razrađivali ih i nadograđivali. Bila je to kreativna bomba ideja, od kojih smo oblikovali nove, odbacivali loÅ”ije i pokuÅ”avali da dođemo do jedne koja predstavlja odgovor na naÅ”e pitanje iz dizajn izazova. Kreiranje prototipa rjeÅ”enja je uvijek najzanimljiviji dio radionice, jer je to momenat kada ideja polako počinje da dobija svoju formu i može jasno da se vidi sav trud uložen u prethodnim modulima. Prototip takođe pospjeÅ”uje kreativnost naÅ”ih timova, pa možete vidjeti kako dorađuju svoje panoe, crtaju i bojaju, kako bi vizelni doživljaj njihovog rada bio Å”to upečatljiviji.Ā Prezentovana su rjeÅ”enja preko role playing metode (u vidu mini predstave), storyboarda (koraci preko kojih se implementira rjeÅ”enje pojaÅ”njeni sličicama i opisima, poput stripa) ali i u vidu prototipa od papira.

Nedjelja je bila rezervisana za finansijski aspekt predloženih rjeÅ”enja, kao i plan njihove održivosti. Nakon toga, svaki od timova je imao 30 minuta da uvježba kratki pitch (prezentaciju u trajanju od 5 minuta) koji će izložiti pred žirijiem. Članovi žirija, koji su imali zahtijevan i ni malo zahvalan posao, bili suĀ Marija NovkovićĀ ,Ā koordinatorka za socijalnu politiku, UNICEF, Adrijana Husić, menadžerka za korporativne komunikacije i korporativno-druÅ”tvenu odgovornost, i Arijana Vučinić Nikolić, generalna direktorica Direktorata za predÅ”kolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje. Prezentaciji svakog pojedinačnog tima prisustvovao je samo žiri, osoblje tima ā€œKreaktivatorā€ i mentor tog tima. Nakon izlaganja, žiri je imao 5 minuta vremena da postavi par pitanja, nakon čega bi uslijedila prezentacija sledećeg tima.

Up-622

Kada je svaki od timova izložio ukratko svoja rjeÅ”enja, žiri se povukao kako bi donio odluku, a mi smo, u cilju razbijanja treme, priveli kraju igricu tajni prijatelj, kada smo svi saznali ko nas je uveseljavao sitnim poklonima u protekla tri dana. A onda je doÅ”lo vrijeme za proglaÅ”enje 5 timova čija su rjeÅ”enja odabrana za implementaciju i koja će biti podržanaĀ grantom u iznosu od 2.000 EUR. Ideje koje ćemo pokuÅ”ati da realizujemo u narednom periodu su:

  1. Kaća Žarić, Martina Vukotić, Jovan Mijajlović i Jelena Gojčević žele da naprave hranilice za pse lutalice;
  2. Anastasija Bojić, Ksenija Jokić, Bojana Kasalica, Leon Brkanović, Danilo Bulatović žele da naprave učionicu na otvorenom kako bi lakÅ”e i zanimljivije savladavali gradivo;
  3. DuÅ”an Vukadinović, Jana Radonjić, Filip Drobnjak iĀ Marko Å uÅ”ić žele da rijeÅ”e problem nedostatka zelenih povrÅ”ina u Podgorici;
  4. Darja Miljanić, Tea MugoÅ”a, Nađa Popović, Manja Popović i Aleksandra Petričević žele da urede park Å”ume Ljubović;
  5. Marija Marković, Anja Vujković, Helena Perović, Klara Radović i Jovan Miranović žele da rijeÅ”e problem nezainteresovanosti mladih za literaturu iĀ kulturu;

Svim timovima joÅ” jednom čestitamo na napornom radu i fenomenalnim rjeÅ”enjima, a sa nabrojanih pet nastavljamo intenzivno da se družimo u naredna tri mjeseca, kako bismo realizovaliĀ implementaciju projekata.

JoÅ” jedna uspjeÅ”na #UPSHIFTme radionica je za nama. I ovog puta sa nje nosimo lijepa iskustva, dobre ideje i ono najvažnije ā€“ nova prijateljstva. Drago nam je da su mladi ljudi i adolescenti prepoznali priliku da preko ove inicijative pokuÅ”aju da mijenjaju stvari na bolje i da su odlučili da je iskoriste na pravi način. Do novih UPSHIFTĀ druženja, Laboratorija inovacija za mlade ā€œKreaktivatorā€ sprema nove, interesantne priče, koje ćemo uskoro podijeliti sa vama. šŸ™‚

About The Author