Select Page

UPSHIFT – Pravila

Ovdje možeš pronaći sve detaljne informacije o UPSHIFT radionicama. Svake godine ćemo održati najmanje tri UPSHIFT radionice. Kako bismo se na pravi način posvetili mladima i adolescentima širom Crne Gore, svaki UPSHIFT će biti usmjeren na jednu regiju. Prijave ljudi koji ne žive u regiji koju obuvata trenutni UPSHIFT se neće razmatrati. Ovo stoga što se želi pružiti jednaka šansa za učešće svima, a kako će Kreaktivator svoje aktivnosti sprovoditi u svakom od gradova Crne Gore, to znači da će svi zainteresovani mladi i adolescenti imati svoju priliku da učestvuju.

  • Ko može da učestvuje?

Svi mladi od 13-19 godina koji žive u opštinama na koje se odnosi trenutni UPSHIFT. Program je orijentisan na oba pola jednako, bez ikakvih preferencija u korist djevojaka ili momaka. Posebno ohrabrujemo mlade i adolescente koji pripadaju RAE populaciji, raseljenim licima, licima sa invaliditetom i ugroženim grupama, da se prijave za učešće.

  • Šta mi treba da se prijavim?

Okupi tim od 3 do 5 članova i prijavi se putem našeg sajta. Pored toga, ako si maloljetan/a, ne zaboravi da od svojih roditelja tražiš dozvolu da, ako budeš odabran/a, prisustvuješ UPSHIFT radionici – trodnevnom druženju sa mentorima i ekipom Kreaktivatora.

  • Šta aplikacija sadrži?

Tvoj zadatak je da uočiš problem i da nam ga, zajedno sa svojim timom, predstaviš. Pored toga, želimo da čujemo jednu „ličnu priču“ – kako i na koji način je taj problem uticao na tebe ili nekoga koga poznaješ. U ovoj fazi ne tražimo rješenje, samo dobro objašnjen problem koji tvoj tim želi da riješi.

  • OK, prijavio sam se, šta sad?

Nakon što žiri pregleda svaku dospjelu prijavu, izvršiće širu selekciju od 15 timova, sa kojima će se naš tim upoznati i obaviti intervju. Nakon toga slijedi uža selekcija, a 10 timova koji budu odabrani za učešće na UPSHIFT radionici biće kontaktirani telefonom. Na radionici te čeka intenzivan rad, ali i zabavno druženje s mentorima na UPSHIFT vikendu. Svi timovi će naučiti kako da prepoznaju, analiziraju i rješavaju probleme u svom okruženju. Pet timova koji predstave rješenja za koje žiri procijeni da su u datom trenutku najpogodnija za realizaciju će dobiti po 2.000 eura da realizuju svoju ideju tokom narednih 3 mjeseca. U tome će im pomoći naši mentori i ekipa Kreaktivatora!